Strelovodna zaščita

Zaščita objekta pred direktnim udarom strele.

Z ustrezno namestitvijo strelovodne instalacije uspešno zaščitimo vaš objekt pred nevarno napetostjo pri atmosferskih razelektritvah, škodljivim vplivom DC blodečih tokov ter zmanjšamo možnost mehanskih poškodb ali požarov pri direktnem udaru strele.

Strelovodno zaščito načrtujemo in izvedemo v skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele, pri tem pa upoštevamo različne tehnične smernice in slovenske standarde v zvezi z zaščito pred delovanjem strele.