Eksplozijsko varne električne inštalacije

Električne inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih.

Imamo dolgoletne izkušnje in zagotavljamo izvedbo vseh vrst elektro inštalacij. Ustrezno vgradimo Ex-naprave ter pri tem dosledno upoštevamo veljavne zakone, predpise in standarde ter Pravilnik o protieksplozijski zaščiti. Poskrbimo tudi za električne meritve, preglede električnih inštalacij in morebitna popravila električnih naprav ter izdelamo vso potrebno projektno in tehnično dokumentacijo.

Imamo strokovno usposobljene merilce z NPK Certifikatom za zahtevne objekte, ki izvajajo strokovne preglede in meritve električnih ter strelovodnih inštalacij. Meritve izvajamo s certificiranimi inštrumenti skladno z zakonodajo. Izvajamo nizko napetostne električne inštalacije, montažo strelovodnih sistemov, eksplozijsko varne električne inštalacije in vgradnjo eksplozijsko varne opreme (Ex).