|

Katodna zaščita kovinskih struktur

placeholder
Storitve:
 • Projektiranje
 • Nadzor
 • Pregled
 • Izvedba
 • Laboratorij

Projektiranje

PROJEKTIRANJE

 • Projektiranje sistemov katodne zaščite
 • Strokovna ocenjevanje ter ekonomske analize
 • Izvedbene študije
 • Izbira materialov
 • Zmanjševanje AC in DC interference
 • Priprava planiranja korozijskega nadzora
 • Razvoj projektnih specifikacij
 • Raziskovanje ter razvoj
 • Ocene osnovnih rešitev
 • Tehnična navodila
 • Programi  ravnanja s cevovodi
 • Revizijsko planiranje in podpora

Nadzor

NADZOR

 • Testiranje katodne zaščite
 • Raziskave ter vrednotenje korozije
 • Odkrivanje napak in popravila
 • Monitoring usmerniških naprav
 • Tokovna preslikava cevovodov
 • Testiranje električne neprekinjenosti
 • Preverjanje kvalitete izolacije
 • Interferenčni testi
 • Lociranje cevovodov in kablov
 • Raziskave blodečih tokov
 • Testiranje upornosti zemljin
 • Monitoring s korozijskimi kuponi
 • Testiranje polarizacije
 • Korozijska diagnoza v betonskih strukturah
 • Pregled obalnih in priobalnih struktur
 • Detekcija uhajanja tekočin
 • Upravljanje s bazami podatkov in izdelava poročil
 • Nadzor izvedbe izolacije

Pregled

PREGLED

 • Letni pregled sistemov katodne zaščite
 • ECDA pregledi cevovodov
 • Pregled usmerniških naprav in kritičnih povezav
 • Cell-to-Cell pregledi
 • Ocenjevanje stanja vkopanih cevovodov
 • Identifikacija plinovodnega omrežja ter dokumentacija
 • Detekcija uhajanja
 • Close – Interval pregledi (CIS)
 • Testiranje linearne polarizacijske upornosti (LPR)
 • DC napetostno gradientni pregled (DCVG)
 • AC napetostno gradientni pregled (ACVG)
 • Monitoring in vzdrževanje
 • Raziskave blodečih tokov
 • Raziskava Interference vkopanih cevovodov (DC)
 • Daljinski nadzor delovanja
 • Intenzivna kontrola delovanja
 • Iskanje napak izolacije

Laboratorij

LABORATORIJ

 • Analize mikrobiološke korozije (MIC)
 • Analiziranje kuponov
 • Mikroskopske fotografske analize
 • Testiranje ter analiziranje zemljine
 • upornost
 • pH
 • Sulfidi
 • Kloridi

Izdelava

IZDELAVA

 • Izdelava klasičnih in tiristorskih naprav
 • Izdelava naprav z stikalno tehniko
 • Potenciostatsko krmiljene usmerniške naprave
 • Dobava materialov in opreme za katodno zaščito
 • Izdelava elektro priključnih blokov
 • Izdelava priključno merilno regulacijskih blokov
 • Izdelava inox omaric in ohišij
 • Popravilo usmerniških naprav
 • Popravila obstoječih sistemov katodne zaščite
 

Comments are closed.