|

PLINOVODI

placeholder
PLINOVODI

Vzdrževanje sistemov zunanje katodne zaščite vkopanih plinovodov – preko 100 km cevovodov in preko 100 objektov

Zagotovili smo:
  • Projektiranje
  • Izvedba
  • Monitoring
  • Vzdrževanje

Comments are closed.